ძებნა
შესვლა
მყიდველების ძებნა
გაფართოებული ძებნა
გსურთ თუ არა თქვენი ტენდერების გამოქვეყნება dgMarket-ზე?
დააწკაპუნეთ აქ

National Procurement Authority

National Procurement Authority მუშაობს ავღანეთი.

სატენდერო განაცხადები


ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
მაისი 23, 2018 
ბოლო ვადა
ივლ 20, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
მაისი 22, 2018 
ბოლო ვადა
ივლ 5, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
მაისი 7, 2018 
ბოლო ვადა
ივნ 7, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  დაინტერესების გამოხატვის მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
აპრ 30, 2018 
ბოლო ვადა
მაისი 15, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  დაინტერესების გამოხატვის მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
აპრ 30, 2018 
ბოლო ვადა
მაისი 15, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  დაინტერესების გამოხატვის მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
აპრ 29, 2018 
ბოლო ვადა
მაისი 20, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  დაინტერესების გამოხატვის მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
აპრ 25, 2018 
ბოლო ვადა
მაისი 14, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
აპრ 25, 2018 
ბოლო ვადა
მაისი 23, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
აპრ 18, 2018 
ბოლო ვადა
ივნ 2, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
აპრ 17, 2018 
ბოლო ვადა
მაისი 19, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  დაინტერესების გამოხატვის მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
აპრ 16, 2018 
ბოლო ვადა
მაისი 9, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
აპრ 14, 2018 
ბოლო ვადა
მაისი 29, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
აპრ 11, 2018 
ბოლო ვადა
მაისი 28, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
მარ 31, 2018 
ბოლო ვადა
აპრ 30, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
მარ 29, 2018 
ბოლო ვადა
მაისი 12, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
მარ 25, 2018 
ბოლო ვადა
აპრ 25, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  დაინტერესების გამოხატვის მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
მარ 25, 2018 
ბოლო ვადა
აპრ 15, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  საკონტრაქტო ხელშეკრულება

გამოქვეყნებულია
მარ 17, 2018 
ბოლო ვადა
მარ 24, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  დაინტერესების გამოხატვის მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
მარ 15, 2018 
ბოლო ვადა
აპრ 8, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  დაინტერესების გამოხატვის მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
მარ 7, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  დაინტერესების გამოხატვის მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
მარ 7, 2018 
ბოლო ვადა
მარ 20, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინასაკვალიფიკაციო განცხადება

გამოქვეყნებულია
მარ 6, 2018 
ბოლო ვადა
აპრ 11, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  საკონტრაქტო ხელშეკრულება

გამოქვეყნებულია
მარ 5, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  დაინტერესების გამოხატვის მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
მარ 4, 2018 
ბოლო ვადა
მარ 13, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  დაინტერესების გამოხატვის მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
მარ 4, 2018 
ბოლო ვადა
მარ 13, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  დაინტერესების გამოხატვის მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
მარ 3, 2018 
ბოლო ვადა
მარ 29, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
თებ 25, 2018 
ბოლო ვადა
აპრ 11, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  დაინტერესების გამოხატვის მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
თებ 22, 2018 
ბოლო ვადა
მარ 17, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
თებ 18, 2018 
ბოლო ვადა
აპრ 3, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  დაინტერესების გამოხატვის მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
თებ 10, 2018 
ბოლო ვადა
მარ 3, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
თებ 10, 2018 
ბოლო ვადა
მარ 13, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  დაინტერესების გამოხატვის მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
თებ 4, 2018 
ბოლო ვადა
თებ 11, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  დაინტერესების გამოხატვის მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
იანვ 31, 2018 
ბოლო ვადა
თებ 6, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  დაინტერესების გამოხატვის მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
იანვ 31, 2018 
ბოლო ვადა
თებ 6, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  დაინტერესების გამოხატვის მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
იანვ 25, 2018 
ბოლო ვადა
თებ 7, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
იანვ 23, 2018 
ბოლო ვადა
მარ 7, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
იანვ 21, 2018 
ბოლო ვადა
მარ 4, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  დაინტერესების გამოხატვის მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
იანვ 20, 2018 
ბოლო ვადა
თებ 5, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  დაინტერესების გამოხატვის მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
იანვ 20, 2018 
ბოლო ვადა
თებ 12, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
იანვ 16, 2018 
ბოლო ვადა
თებ 28, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
იანვ 14, 2018 
ბოლო ვადა
თებ 13, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
იანვ 13, 2018 
ბოლო ვადა
თებ 17, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
იანვ 8, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
იანვ 7, 2018 
ბოლო ვადა
თებ 13, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
იანვ 1, 2018 
ბოლო ვადა
იანვ 31, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
დეკ 24, 2017 
ბოლო ვადა
თებ 3, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  დაინტერესების გამოხატვის მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
დეკ 18, 2017 
ბოლო ვადა
იანვ 2, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  წინადადებების მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
ნოემ 28, 2017 
ბოლო ვადა
იანვ 1, 2018 

ქვეყანა:  ავღანეთი

ტიპი:  დაინტერესების გამოხატვის მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია
ნოემ 27, 2017 
ბოლო ვადა
დეკ 23, 2017